MÓJ PRĄD 4.0

Program dofinansowania dla nowych
i dotychczasowych prosumentów

Czwarta edycja programu Mój Prąd

15 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków w programie Mój Prąd 4.0. Wyznaczony budżet wynosi aż 350 mln PLN. Dowiedz się więcej o założeniach programu oraz zmianach, które zostały wprowadzone w tej edycji.

+48 732 732 252

Kto może otrzymać dotację?

Program skierowany jest do osób fizycznych produkujących energię do własnych potrzeb. Wniosek mogą złożyć Ci, którzy pokryli już całość kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji. Wymagane jest również podpisanie umowy sprzedaży z Zakładem Energetycznym oraz wymiana licznika na dwukierunkowy.

Ważny jest zakres mocy instalacji – musi zawierać się pomiędzy 2 a 10 kW. Co istotne, program nie obejmuje rozbudowy lub przebudowy. Warto również wiedzieć, że właściciel kilku instalacji może wnioskować o dotację na rzecz każdej z nich - jedynie suma otrzymanych środków nie może przekroczyć odgórnie wyznaczonego na jednego beneficjenta limitu środków.

W czwartej edycji nastąpiła jedna istotna zmiana – programem objęci są tylko Ci, którzy rozliczają się zgodnie z nowymi zasadami (obowiązującym od 1 kwietnia systemem net-billingu). Dopuszczalne jest również zrezygnowanie z net-meteringu na rzecz nowego zarządzenia.

1

2

3

zakup, dowóz

i montaż magazynów energii o minimalnej mocy 2 kWh lub magazynów ciepła

zakup, dowóz

i instalacja systemów do zarządzania wytworzoną energią

zakup, dowóz

i wykonanie mikroinstalacji PV

Dotacją objęte są:

W czwartej edycji nastąpiła jedna istotna zmiana – programem objęci są tylko Ci, którzy rozliczają się zgodnie z nowymi zasadami (obowiązującym od 1 kwietnia systemem net-billingu). Dopuszczalne jest również zrezygnowanie z net-meteringu na rzecz nowego zarządzenia.


Uwaga: Ci, którzy już kiedyś wzięli udział w programie lub nie spełniają wymogów umożliwiających uzyskanie dotacji do instalacji fotowoltaicznej, są upoważnieni do złożenia wniosku na nowe elementy (np. magazyny energii).

REGULAMIN

Ile można otrzymać

Istniejący prosumenci, którzy zdecydują się na przejście z net-meteringu do net-billingu, ale nie brali udziału w poprzedniej edycji programu, mogą otrzymać dotację, której łączna maksymalna wartość wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł. W tej samej grupie znajdują się osoby, które od samego początku.


W przypadku tych, którzy przeszli z net-meteringu do net-billingu, ale już wcześniej pobrali dofinansowanie do mikroinstalacji, łączna wartość dotacji wynosi maksymalnie 17,5 tys. zł.

ZAPISZ SIĘ TERAZ

Uwaga: Dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Zostaw nam wszystkie formalności!

Starania o dofinansowanie bywają żmudne, męczące oraz długotrwałe. Dlatego właśnie w House Solutions robią to specjaliści.

W porozumieniu z klientem zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z programem Mój Prąd oraz doradzamy, w jaki sposób dokonać odliczenia od podatku.


Jeśli chcesz, abyśmy zdjęli ten ciężar z Twoich barków, nie czekaj! Skontaktuj się z nami już dziś!

MÓJ PRĄD 4.0

Złóż wniosek w kolejnym naborze od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r.
Data zamknięcia naboru może ulec zmianie w przypadku wyczerpania alokacji środków.